Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora v Centru Desetka

Družba Pimato d.o.o., lastnik Centra Desetka, skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022 in nadaljnji – ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba GDPR), svoje stranke obvešča, da se v skupnih prostorih Centra Desetka, v okolici in na pripadajočih parkiriščih izvaja videonadzor. O izvajanju videonadzora so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno nadzorovano območje, tako da se lahko vstopu v nadzorovano območje pravočasno odpoveste.
Videonadzor posameznih poslovnih prostorov oziroma trgovin je v domeni vsakega najemnika posebej.
Namen izvajanja videonadzora: Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varovanja premoženja na površinah, objektih in prostorih, ki so v lasti družbe Pimato d.o.o., prav tako pa zaradi reševanja odškodninskih in drugih zahtevkov (skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2 in določbo 1d.  in 1f. točke 6. člena Uredbe GDPR).
Upravljavec videonadzornega sistema: Pimato d.o.o., Hrvaška ulica 10, 1000 Ljubljana, matična številka: 6123171000; naslov elektronske pošte: info@pimato.eu .
Kontaktni podatki pooblaščene osebe: info@pimato.eu .
Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov: 
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22, ZVOP-2, 76. in 77. člen)
  • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (UL EU, L119/21, GDPR, 6. člen, prvi odstavek, točka f – zakoniti interes);
Informacija o prenosu videoposnetkov: Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki lahko posredujejo pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče). Druge (predvsem neobičajne) nadaljnje obdelave z osebnimi podatki se ne izvajajo. Posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.
Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki videonadzora se hranijo največ 6 mesecev od trenutka nastanka posnetka, lahko pa tudi manj, če so starejši posnetki prepisani zaradi omejenih kapacitet. Posnetki se v določenih primerih hranijo tudi dlje, kadar je za to podan zakoniti interes ali zakonita zahteva organov.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si
V nadaljevanju družba Pimato d.o.o. še obvešča, da ima posameznik dostop do vseh pravic iz 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR), kjer so podane informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko i) zahteva dostop do osebnih podatkov in ii) popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali iii) obstoj pravice do ugovora obdelavi in iv) pravice do prenosljivosti podatkov.
Posameznikove pravice so lahko potencialno omejene z zakonitim interesom drugih subjektov.
Posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na naš naslov ali e-naslov info@pimato.eu, kadarkoli zahteva uresničitev pravic, ki jih posamezniku daje ZVOP-2 ali Uredba GDPR. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju dejstva, da osebni podatki, ki nastajajo z videonadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov se tako lahko zahteva z navedbo točnega časa, ko se je posameznik nahajal v območju, ki je pod videonadzorom. Upravljavec bo dostop do osebnih podatkov omogočil, če je posameznika mogoče identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku.
Posameznik pravice do popravka nima, saj posnetka videonadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.
Upravljavec lahko na zahtevo izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Uredbe GDPR, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17(3) Uredbe GDPR.
Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Uredbe GDPR podatkov ni podana. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, pri čemer je treba upoštevati njuno naravo podatkov.
Upravljavec pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pri nas za vas

Iglu Sport
Gizmo
The
Svet Uzitka Logo
Petbox
Kemoplast
Conrad Logo
Prevc
Kamm
Interdiskont
Mint
Strukelj Logo Noga

Slovenski podjetniški sklad

Podjetje Pimato d.o.o. je v letu 2019 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - vavčer za digitalni marketing. Izdelavo spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.